suy thận

Hoàn Ngọc

Dược liệu: Hoàn Ngọc Tên khoa học: Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. Tên gọi khác: Cây xuân hoa, cây con khỉ. Tính vị, quy kinh: Bộ phận dùng: Lá, rễ Đặc điểm sản phẩm: lá mọc đối diện có hình mũi mác, dài từ 12-15cm,...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
7
min.
đại hoàng

Đại Hoàng

Dược liệu: Đại Hoàng Tên khoa học: Rhizoma Rhei. Tên gọi khác: Tính vị, quy kinh: Vị đắng, tính hàn. Vào các kinh tỳ,...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
18
minutes
bông mã đề

Cây Bông Mã Đề – Xa Tiền Thảo

Cây Bông Mã Đề là cây cỏ thảo dược mọc tự nhiên nhiều ở vùng nông thôn. Bông mã đề có vị ngọt tính...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
8
minutes
lá lốt

Lá Lốt

Cây Lá Lốt Tên khoa học: Herba Piperis lolot Tên gọi khác: Lốt Tính vị, quy kinh: Vị cay, tính ôn, mùi thơm. Vào...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
14
minutes
cỏ nhọ nồi

Cỏ Nhọ Nồi

Dược liệu: Cỏ Nhọ Nồi Tên khoa học: Herba Ecliptae. Tên gọi khác: Cỏ mực. Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, chua, tính hàn....
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
9
minutes