vảy nến

Quế Nhục

Dược liệu Quế Nhục Tên khoa học: Cortex Cinnamomi Tên gọi khác: quế đơn, quế bì, quế Trung Quốc, nhục quế, mạy què, kía. Tính vị, quy kinh: Cay, ngọt, đại nhiệt. Vào các kinh: thận, tỳ, tâm, can. Bộ phận dùng: Vỏ thân...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
16
min.
cải trời

Cải Trời

Dược liệu: Cải trời Tên khoa học: Herba Blumeae subcapitatae. Tên gọi khác: Cải ma, Kim đầu tuyến, Cỏ hôi, Vừng tây, Đại bi rách, Kim...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
6
minutes