viêm giác mạc

Cốc Tinh Thảo

Cốc tinh thảo là tên thuốc trong y học của cây cỏ dùi trống. Cây mọc hoang trên đất ẩm: ruộng thấp, bãi lầy, vùng ven biển nước ta. Dược liệu Cốc Tinh Thảo Tên khoa học: Flos Eriocauli. Tên gọi khác: cỏ dùi trống. ...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
8
min.

Không có bài viết để hiển thị