viêm họng

Qua Lâu Nhân

Dược liệu Qua Lâu Nhân Tên khoa học: Semen Trichosanthis Tên gọi khác: dưa trời, dưa nút, hoa bát, vương qua, dây bạc bát, bát bát trâu , thau ca. Tính vị, quy kinh: ngọt, đắng, lạnh. Quy vào các kinh phế, vị, đại...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
10
min.
tri mẫu

Tri Mẫu

Dược liệu Tri Mẫu Tên khoa học: Rhizoma Anemarrhenae Tên gọi khác: common anemarrhena Tính vị, quy kinh: Đắng, ngọt, lạnh. Vào các kinh...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
9
minutes
thương lục

Thương Lục

Dược liệu Thương Lục Tên khoa học: Radix Phytolaccae Tên gọi khác: Phytolacca acinosa Roxb.var esculenta Mak Tính vị, quy kinh: Đắng, lạnh, có...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
4
minutes
mạch môn đông

Mạch Môn Đông

Dược liệu: Mạch Môn Đông Tên khoa học: Ophiopogon japonicus Tên gọi khác: Mạch đông, cây lan tiên Tính vị, quy kinh: Vị ngọt,...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
21
minutes
ngưu bàng tử

Ngưu Bàng Tử

Ngưu bàng tử (tên khác đại đao), có công dụng chữa cảm cúm, thông tiểu và chữa sốt, chữa sưng vú, cổ họng sưng...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
14
minutes
hoa cứt lợn

Cây Hoa Ngũ Sắc – Hoa Cứt Lợn

Cây hoa ngũ sắc là gì ? Cây hoa ngũ sắc hay còn gọi là cây hoa cứt lợn, cây hoa ngũ vị, cỏ hôi..cây...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
8
minutes
cây khúc khắc

Dây Khúc Khắc

Dược liệu: Dây Khúc Khắc Tên khoa học: Smilax glabra Roxb. Tên gọi khác: Thổ phục linh, củ kim cang. Tính vị, quy kinh: Vị...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
15
minutes