chảy máu cam

Huyết Dụ

Huyết dụ còn tên gọi là phật dụ, thiết thụ (trung dược), chổng đeng (Tày), co trướng lậu (Thái), quyền diên ái (Dao), có tên khoa học là cordyline terminalis kunth. Dược liệu Huyết Dụ  Tên khoa học: Folium Cordylines. Tên gọi khác: Phát dụ,...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
4
min.
Huyền Hồ

Huyền Hồ – Diên Hồ Sách

Huyền Hồ / Diên hồ sách dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản thảo thập di là thân rễ đã chế...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
9
minutes
bồ hoàng

Bồ Hoàng

Dược liệu Bồ Hoàng Tên khoa học: Pollen Typhae. Tên gọi khác: Cỏ nến. Bồn bồn. Thủy hương. Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, tính bình. Vào ba kinh can,...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
7
minutes
Ké đầu ngựa

Ké Đầu Ngựa

Dược liệu: Ké Đầu Ngựa Tên khoa học: Xanthium strumarium. Tên gọi khác: Thương nhĩ (Trung Quốc), phắt ma (Thổ) Tính vị, quy kinh: Vị...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
14
minutes
chi tử

Chi Tử – Dành Dành

Chi tử / Dành dành là cây mọc hoang hoặc được trồng làm cây cảnh. Quả Dành dành còn là dược liệu chữa bệnh Dược...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
10
minutes
tầm xuân

Tầm Xuân

Dược liệu: Tầm Xuân Tên khoa học: Herba Rosae multiflorae Tên gọi khác: hồng tầm xuân, hoa hồng dại, dã tường vi Tính vị,...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
4
minutes