trị ho

Quất Hồng Bì

Quất hồng bì được Đông y gọi là Quả hoàng bì (vỏ vàng) và có thêm những cái tên khác như Hoàng bì tử, hoàng đạn tử, kim đạn tử… Dược liệu: Quất Hồng Bì Tên khoa học: Fructus Clausenae lansii Tên gọi khác: hoàng...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
5
min.
tri mẫu

Tri Mẫu

Dược liệu Tri Mẫu Tên khoa học: Rhizoma Anemarrhenae Tên gọi khác: common anemarrhena Tính vị, quy kinh: Đắng, ngọt, lạnh. Vào các kinh...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
9
minutes
tiền hồ

Tiền Hồ

Dược liệu Tiền Hồ Tên khoa học: Radix Peucedani Tên gọi khác: Quy nam, tử hoa tiền hồ, thổ dương quy, sạ hương thái ...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
15
minutes
mẫu đơn bì

Mẫu Đơn Bì

Mẫu Đơn Bì còn gọi là Đơn bì, Phấn đơn bì, Hoa vương, Mộc thược dược, Thiên hương quốc sắc, Phú quí hoa là...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
10
minutes
dứa dại

Dứa Dại – Dứa Gai

Dứa dại còn gọi là dứa gai, dứa gỗ. Cây mọc hoang ở vùng ven biển, bìa rừng và được trồng làm hàng rào...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
5
minutes
bông mã đề

Xa Tiền Tử – Hạt Mã Đề

Xa Tiền Tử - Hạt Mã Đề Tên khoa học: Semen Plantaginis Tên gọi khác: mã đề Tính vị, quy kinh: ngọt, hàn, qui...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
7
minutes
mạch môn đông

Mạch Môn Đông

Dược liệu: Mạch Môn Đông Tên khoa học: Ophiopogon japonicus Tên gọi khác: Mạch đông, cây lan tiên Tính vị, quy kinh: Vị ngọt,...
Từ Điển Dược Liệu & Cây Thuốc
21
minutes